Warning: Parameter 1 to wp_default_scripts() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/58440/virtual/www/domains/geocaching.gosweb.cz/web/wp-includes/plugin.php on line 571

Warning: Parameter 1 to wp_default_styles() expected to be a reference, value given in /data/web/virtuals/58440/virtual/www/domains/geocaching.gosweb.cz/web/wp-includes/plugin.php on line 571
Template design by accounting website design and free forums

O geocachingu

Geocaching  je hra na pomezí sportu a turistiky, která spočívá v použití navigačního systému GPS při hledání skryté schránky nazývané cache (v češtině psáno i keš), o níž jsou známy její zeměpisné souřadnice (v systému WGS 84). Při hledání se používají turistické přijímače GPS. Člověk zabývající se geocachingem bývá označován slovem geocacher, česky též geokačer nebo prostě kačer. Po objevení cache, zapsání se do logbooku a případné výměně obsahu ji nálezce opět uschová a zamaskuje.Jednou ze základních myšlenek geocachingu je umisťování keší na místech, která jsou něčím zajímavá a přesto nejsou turisticky navštěvovaná. V popisu cache (listing) jsou pak uvedeny informace o místě s jeho zvláštnostmi a zajímavostmi. Cache se ale umisťují i do zajímavých míst velmi frekventovaných. V některých případech je zajímavým právě úkol, který je s nalezením cache spojen.

Cache

Cache bývá voděvzdorná, většinou plastová schránka, kanystr, apod. Zakladatel cache (owner, z angl. owner = majitel) po jejím umístění zveřejní její souřadnice na některý internetový server zabývající se geocachingem. Schránka by měla být dostatečně veliká, aby se do ní vešel deník (tzv. logbook), do něhož se zapisují její nálezci. Bývá zvykem umísťovat do cache také nějaké „dárky pro objevitele“. Nálezce cache si smí dárek ponechat (a například přenést do další cache), ale měl by místo něj vložit něco vlastního (jiný dárek) pro další účastníky hry.

Obsah cache

Schránka by měla vždy obsahovat alespoň logbook a informaci pro náhodné nálezce. Schránka (nebo alespoň logbook) by měla být jednoznačně označena názvem cache.

Vhodným doplňkem základního obsahu cache je pak ještě tužka, uzavíratelný plastový sáček pro vodotěsné uložení logbooku a tužky a náhradní plastový sáček pro zabalení schránky (pokud je schránka od zakladatele takovým sáčkem opatřena).

Pokud to rozměry schránky cache dovolí, může zakladatel cache přiložit drobné předměty na výměnu, nebo trackovatelné předměty (TB nebo GC – viz níže).

Pokud nálezce v cache neobjeví žádný předmět na výměnu, nebo se mu žádný nelíbí, nemusí si jej vzít. Může v cache ale zanechat jiný takový drobný předmět. Rozhodně by si ale neměl vzít žádný předmět z cache, aniž by do cache jiný předmět výměnou vložil. Vhodnost konkrétních předmětů pro vložení do cache je dána jednak velikostí schránky, ale také představou, že nejčastějšími geocachery, kteří se na výměnu těší, jsou malé děti. Naprosto nevhodné jsou tedy předměty jako peníze (s výjimkou symbolických platných mincí jako např. jednotlivé mince cizích měn), cigarety, předměty s nemravným vyobrazením apod. Nepřípustné je vkládání jakýchkoliv potravin (žvýkačky, sušenky, bonbony…).

Speciální předměty v cache

V keších je možné nalézt i speciální trasovatelné předměty. Jsou to buď travelbugy (TB) – předměty opatřené speciální kovovou známkou s unikátním identifikačním kódem, nebo geocoiny (GC, nebo též počeštěně geomince) – speciální mince s unikátním identifikačním kódem. Každý takový předmět má svůj úkol (current goal), který je uveden na serveru, nebo přímo u travelbugu či geomince na kartičce. Current goal obsahuje zpravidla cestovní cíl travelbugu či geomince (např. „docestovat do Japonska“), nebo jiné přání ownera (např. „travelbug musí přebývat v keších blízko vody“). Pro travelbug se užívá také zkratka TB a pro geocoin GC.

Pokud nalezená cache obsahuje TB nebo GC, může se geocacher rozhodnout, zda předmět (nejlépe výměnou za jiný připravený TB, GC) z cache odnese (a pokusí se splnit či pomoci splnit jeho úkol co nejrychlejším přenesením do další cache podle jeho „current goal“), nebo zda si TB resp. GC pouze prohlédne (a poznamená jeho unikátní kód pro pozdější registraci na serveru).

Kromě TB a GC, registrovatelnými na serveru Geocaching.com, se občas objevují i jiné trasovatelné předměty. Tyto jsou ale trasovatelné pomocí jiných serverů (např. geokrety.org, www.geotrackables.com, www.geolutins.com). Tyto aktivity jsou zpravidla organizované jednotlivci nespokojenými se skutečností, že s pořízením TB či GC je nutné (kromě výrobní ceny geocoinů) zaplatit drobný poplatek (jednotky dolarů) určený k financování provozu serveru.

Geocacher, který chce být majitelem TB či GC (a s určením nějakého „current goal“ jej vložit do nějaké cache), má možnost je získat pomocí některého z mnoha e-shopů zaměřených výhradně na prodej tohoto typu zboží a jiných doplňkových „geocaching“ předmětů (přístrojů GPS, oblečení, plastových schránek apod.)

Typy skrýší (caches)

Podle velikosti

 • Micro – velmi malá schránka, typicky lehce upravená a přizpůsobená krabička od filmu, od bonbonů tic-tac, od léků apod. Pro její možnost umístit ji nenápadně i do frekventovaných prostor se používá nejčastěji pro caches v centrech měst apod. Micro-cache bývá doplněna magnetem pro snadnější uchycení na kovových konstrukcích a bývá i velmi umně maskována tak, aby co nejlépe splynula s okolím. Pro svoji miniaturní velikost se do micro-cache nevkládají žádné předměty na výměnu, ale téměř výhradně pouze logbook.
 • Small – malá schránka, přibližně o objemu malé krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě, která se také jako schránka často používá. Small-cache obsahuje logbook a menší předměty na výměnu.
 • Regular – schránka ideální velikosti, vejdou se do ní kromě logbooku i větší předměty na výměnu, malé plyšové hračky apod. Často se pro ni používají běžné krabice na ohřívání potravin v mikrovlnné troubě.
 • Large – specializované výjimečné schránky, jejichž nadměrná velikost bývá zaměřena speciálně pro ukládání větších předmětů na výměnu (např. knih a CD).
 • Other – schránka neurčitelné velikosti. Může to být například placatá magnetická nálepka nebo kniha v knihovně.

Podle charakteru

 • Tradiční cache (český výraz tradička, tradicionálka, tradka) – schránka je umístěna přímo na místě definovaném zveřejněnými souřadnicemi.
 • Multi cache (český výraz multina) – k nalezení cílové (tzv. finální) skrýše je potřeba nalézt nejprve skrýš první danou zveřejněnými souřadnicemi a z informací získaných v první skrýši nalézt skrýš finální, případně druhou, třetí a další, postupně je nutné se propracovat až na tzv. finální skrýš. Multi cache mohou mít mnoho podob, spojuje je ale shodná filosofie postupného hledání řetězce pomocných skrýší nebo plnění úkolů směřujících k nalezení skrýše hlavní. Jednotlivé pomocné skrýše se nazývají stage (z angl. stage=stupeň).
 • Mystery cache (český výraz mysterka) – zveřejněné souřadnice ukazují zpravidla do blízkého okolí cache, ale skutečné souřadnice musí geocacher dopředu získat například prostudováním nějakých informací, vyluštěním hádanky, šifry apod. Někdy se též tato cache nazývá unknown.
 • Webcam cache – speciální cache, která neobsahuje ukrytou schránku, ale přivede geocachera před objektiv konkrétní popsané webkamery. K virtuálnímu „odlovení cache“ pak stačí, aby jiná osoba snímek z webkamery dostupný na internetu uložila. Geocacher pak uložený snímek přiloží jako důkaz k elektronickému logu cache. Nové webcam cache již nelze od konce roku 2005 na serveru Geocaching.com zakládat.
 • Letterbox hybrid – Kombinace geocachingu a starší hry letterboxing. Hledání skrýše probíhá jen z části pomocí GPS; z části pak podle různých indicií (např. slovní popis cesty, fotografie). Oproti tradiční cache obsahuje navíc razítko, které si nálezce může otisknout do svého deníčku.
 • Virtuální cache (český výraz virtuálka) – na zadaných souřadnicích není ukryta žádná skutečná schovaná schránka. Geocacher musí na hledaném místě něco zjistit (např. jména na pomníku apod.) a odeslat tyto informace ownerovi cache pro uznání logu. Tyto cache již není možné na geocaching.com zakládat, ale je možné je stále hledat.
 • Earthcache – obdoba virtuálních keší. Earthcache se zakládá v místech s geologickou či jinou zajímavostí týkající se planety Země. Podobně jako u virtuálních cachí není úkolem najít cache, ale dojít na dané místo, zjistit nějaké informace, udělat fotografie atd. Vždy záleží na zakladateli, jaké podmínky pro uznání logu stanoví.
 • Event cache – setkání geocacherů. Společenská událost spojená např. s určitým programem (např. CITO). Na setkání může dojít k hromadné výměně travelbugů nebo geocoinů. Opravdu velká setkání mohou být za určitých podmínek označena jako Mega Event.
 • Cache In Trash Out Event (CITO) – setkání (event), na kterém se geocacheři snaží vyčistit vybrané území od nepořádku a odpadků, které v přírodě ponechali lhostejní lidé. Je to společenské setkání spojené s ekologickým chováním geocacherů k přírodě.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Profil
Kontakt
an image
Gosweb geocaching team
geocaching.gosweb.cz
Email: geocaching@gosweb.cz

ICQ: 255-819-705
Skype: gosweb
Sdílet
www.gosweb.cz