Template design by accounting website design and free forums

Keškoměrka

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Orientační ukazatel vytížení fronty keší, které čekají na schválení.

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Zobrazuje počet keší čekajících na schválení a zároveň signalizuje vytíženost Reviewerů. Je rozdělena na dvě části, z nichž horní (nebo levá) ukazuje počet keší, které teprve čekají na vyjádření Reviewerů a část spodní (pravá) pak počet keší, kterými se již Revieweři zabývají. Keškoměrka je aktualizována automaticky přibližně jedenkrát za hodinu a každé její políčko značí stupeň zatížení.

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Barvy keškoměrky:
zelená – fronta je v normálu
žlutá – fronta je téměř plná
červená – fronta je zahlcena

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Pokud je fronta v normálu (keškoměrka v zelené), po odeslání kešky ke schválení se vám Revieweři ozvou (či rovnou kešku publikují) do 72 hodin. Jestliže je fronta plná (keškoměrka ve žluté), může být doba reakce Reviewerů delší a v případě zahlcené fronty (keškoměrka v červené) budou Revieweři s největší pravděpodobností reagovat i s více jak týdenním zpožděním. Výraznému urychlení schválení vaší keše může pomoci dostatek informací, které napíšete v logu Post Reviewer Note při odeslání kešky k publikaci. Zejména vysvětlení řešení keše a přiložení fotografií místa uložení kešky, jejího obsahu a blízkého okolí.

Keškoměrka CZ: čekající | v řešení

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

www.gosweb.cz